قابل توجه معاونان دانشگاه و رؤسای مراکز آموزشی و فرهنگی سما

بخشنامه هاي مرتبط با فعاليت هاي ورزشي همگاني دانشگاه آزاد اسلامي به شرح ذيل جهت اقدام، ابلاغ مي گردد.
لذا مقتضي است با رعايت كليه مفاد مندرج در بخشنامه ها، در راستاي هر چه با شكوه تر برگزار شدن اين جشنواره ها، همايش ها و مسابقات ورزش هاي همگاني اقدام لازم مبذول نمائيد.
 لازم به ذكر است هزينه هاي مرتبط با اين بخشنامه ها مطابق بند4 دستورالعمل نحوه تخصيص بودجه سرانه ورزشي سازمان سما به شماره 25/38 مورخ 96/3/30 محاسبه مي گردد. پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي اين مسابقات در مدارس سما نيز مطابق با بخشنامه شماره106/25 مورخ 11/7/96 سازمان سما محاسبه خواهد شد.

لازم به ذکر است بخشنامه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي در مسابقات ورزشي آموزشكده هاي فني و حرفه اي سما متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.

جهت دریافت بخشنامه های مذکور کلیک نمایید: 

مسابقات همگانی
همایش ورزش های همگانی 

 

 

سازمان سما
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی وفرهنگی سما بندرعباس می باشد