آگهي مزايده اجاره بوفه ، انتشارات و کافی نت

آگهي مزايده اجاره بوفه ، انتشارات و کافینت

1-     مزايده گذار: دانشکده فني و حرفه اي سما بندرعباس  

2-    موضوع مزايده: اجاره مکان  بوفه ، انتشارات و کافینت

3-     قيمت فروش اوراق مزايده  000/300 ريال از طريق واريز به شماره حساب 0109021835001 بانك ملي.

4-    مهلت فروش وعودت اسناد شرکت در مزايده  از تاريخ انتشار آگهي (3/7/96) به مدت 10 روز کاری  .

5-    محل دريافت وتسليم پاكات: طبقه چهارم  واحد  امور مالي

6-    هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد.

7-    مزايده گذار در رد و قبول پيشنهادات اختيار كامل دارد.

8-    ساير شرايط مطابق اسناد مزايده مي باشد.

9-     مزایده بوفه بصورت 2 مرحله ای می باشد که در مرحله اول متقاضی بایستی اقدام به خرید اوراق  مزایده و ارائه رزومه و مدارک و مستندات مربوطه در مهلت مقرر  نماید . در مرحله دوم واجدین شرایط مرحله اول طبق دعوت کتبی بایستی اقدام به واریز مبلغ سپرده به میزان 10 میلیون ریال و ارائه قیمت پیشنهادی نمایند .

10-    متقاضیان جهت بازدید از مکان مورد مزایده ، می توانند روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 15  مراجعه نمایند.

11-  در صورت هرگونه سوال با شماره 33737081-076 تماس گرفته شود.

12- آدرس: بندرعباس -  بلوار امام حسين ع بلوار آيت اله  بروجردي خيابان سما -  دانشکده سما
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی وفرهنگی سما بندرعباس می باشد